Herentals Kampioenschap Tapschieten

Voor de invulling van hun vrije tijd – als ze hierover al beschikten – hadden onze grootouders niet dezelfde waaier van mogelijkheden zoals wij die vandaag kennen. Een TV-bezitter was toen nog een rariteit. Na een zware dagtaak zocht men ontspanning en vertier met elkaar en met eenvoudige materialen die voorhanden waren.

Een geliefkoosd spel was tapke-schiet: men verzamelde op de afgesproken plek, ieder met de eigen loden schijf en enkele muntjes. Om de beurt werd een bak bier aangedragen, want tapschieten bleek echt wel een dorstige volkssport. Niet veel later klonken de eerste discussies … 

Tapschieten of paapgooien is een spel dat nog veel wordt gespeeld in de Noorderkempen. Met enige nostalgie wordt nog menig tornooi georganiseerd. Gelegenheidsploegen wedijveren in een gemoedelijke sfeer met elkaar. Een wedstrijd wordt gespeeld met 2 teams van 4 personen. 

Cijfer 8 

De paap is een houten cilinder van 8 cm hoog waarop 8 munten worden geplaatst. De deelnemers moeten 8 meter van de paap gaan staan. Elke deelnemer krijgt zijn eigen loden schijf – 15 mm dik, 8 cm doorsnede, gewicht 800 gram – met een uniek nummer erop.

Doel van het spel 

De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk munten (of punten) te verzamelen door de paap omver te gooien en ervoor te zorgen dat de schijven van de eigen ploeg zo dicht mogelijk bij de centen liggen. Als de munten dichter bij de paap liggen dan bij een schijf moet er doorgespeeld worden. De munten mogen ook niet de paap raken, anders moet er nog een rondje gespeeld worden.

Verloop van het spel 

Elk team mag om de beurt gooien. Tijdens het eerste rondje moet iedereen achter de lijn blijven staan. Als de eerste ronde voorbij is mogen de werpers gaan kijken hoe hun worp was. Daarna begint de volgende ronde. De eerste moet zijn schijf oprapen en opnieuw gooien. Zo gaat het door tot de paap is geraakt. Zodra de paap geraakt is mag er geld geraapt worden en punten genoteerd. De munten die het dichtst bij een schijf liggen mogen samen met de schijf worden opgeraapt. Het spel gaat verder totdat alle munten zijn opgeraapt en de punten zijn toegewezen.

Schrijf je in voor het Herentals Kampioenschap Tapschieten

  Reglement

  Het tornooi wordt ingericht door Heemkring Herentaldum, richt zich naar inwoners van (groot) Herentals en is bedoeld om het tapschieten als volkssport meer bekendheid te geven. Sportiviteit is de pijler waarop dit spel gespeeld wordt. Deelnemen aan het tornooi betekent akkoord gaan met onderstaand reglement.

  1. Het is mogelijk om schijven te huren bij de organisator. De waarborg van €10 wordt na afloop volledig teruggeven bij het inleveren van de schijven.
  2. Een ploeg bestaat uit 4 spelers, het inschakelen van een reservespeler is toegestaan. Een ploeg met 3 spelers kan deelnemen, maar heeft dan ook slechts 3 werpbeurten per ronde.
  3. Er wordt gespeeld met 2 ploegen van 4 spelers, dit volgens het schema, opgesteld door de inrichters.
  4. Start en einde van een wedstrijd wordt aangegeven door een signaal. Na het eindsignaal mogen de resterende worpen van deze laatste ronde nog worden uitgevoerd. Na de laatste worp wordt de paap weggenomen en worden de punten toegekend. Het eindsignaal is tevens het teken voor de 2 volgende ploegen om aan te treden.
  5. Bij aanvang van elke ronde worden 8 muntstukken op de paap gelegd, aangeleverd door de organisatie. Er wordt gegooid van op 8m afstand, 1 voet op de lijn is toegestaan. Er wordt telkens afwisselend gegooid door een speler van een verschillende ploeg. Bedoeling is om de paap omver te gooien.
  6. Door te tossen wordt door kop of munt bepaald welke ploeg de eerste worp heeft.
  7. Bij de eerste werpbeurt blijven alle spelers achter de lijn staan tot iedereen heeft gegooid. Daarna mogen de spelers de lijn overschrijden en naar het resultaat gaan kijken. Is de paap omver gegooid mogen de spelers de munten oprapen die het dichtst bij hun schijf liggen, zij nemen tevens hun schijf weg. Munten die dichter bij de paap liggen, mogen nog niet opgeraapt worden. Het spel gaat verder tot alle munten zijn toegewezen en de ronde is afgewerkt. In elke ronde zijn dus 8 punten te verdelen.
  8. Elke wedstrijd bestaat uit 4 rondes. Is de tijd verstreken en zijn niet alle rondes afgewerkt, zal een extra worp door een speler van elke ploeg de uitslag hiervan bepalen, zodat steeds alle 4 ronden zijn afgewerkt.
  9. Bij een gelijke stand in de schiftingswedstrijden is de hoogste wedstrijdscore bepalend voor de plaatstoewijzing. In de finaleronde zal een extra worp, van een speler van elke ploeg, de winnaar aanduiden.
  10. Als een speler munten opraapt moet ook de schijf worden weggenomen. Als hij om tactische reden zijn schijf nog even laten liggen moet hij bij zijn werpbeurt toch zijn schijf oprapen en zijn worp uitvoeren, een beurt overslaan mag niet.
  11. Als de munten ‘schakelen’ (elkaar raken) komen ze toe aan de schijf die het dichtst bij de schakel ligt.
  12. De kapitein van de ploeg die eerst staat vermeld op het wedstrijdschema haalt vóór aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier af bij de organisatie en vult de punten in per ronde. Na het einde van de wedstrijd wordt het formulier afgetekend door beide kapiteins en ingeleverd aan de wedstrijdtafel.
  13. Wanneer meerdere schijven gelijk liggen aan munten worden deze gedeeld. Als een deling niet mogelijk is worden de munten op de paap gelegd en moet een beslissende worp uitgevoerd worden.
  14. Wanneer schijven op elkaar liggen en de onderste is aan de beurt, dan neemt de speler zijn schijf weg zodanig dat de andere schijf/schijven op hun plaats blijven liggen.
  15. Bij betwisting of onduidelijkheid wordt een scheidsrechter erbij geroepen. Zijn beslissing is bepalend.

  Draag zorg voor het geleende materiaal en hou steeds ieders veiligheid in het oog.

  De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.