Publicaties

Sinds 1986 publiceert de Herentalse Geschiedkundige Kring, thans Herentaldum, jaarlijks een Historisch Jaarboek van Herentals, telkens met talloze hoogwaardige geschiedkundige artikelen van diverse Herentalse historici en schrijvers.

Sinds eind 2018 publiceert Herentaldum driemaandelijks het tijdschrift Herentaldum met aanvankelijk 20 en later 24 pagina’s vol rijkelijk geïllustreerde geschiedkundige en heemkundige artikels over Herentals.

In 2001 deed Herentaldum een grootscheeps onderzoek naar de geschiedenis van de vele kapelletjes die je nog kan terugvinden in het Herentalse straatbeeld. Dit resulteerde in een wandel- en fietstocht langsheen al deze kapelletjes en in deze uitgebreide brochure van 120 pagina’s.