PUBLICATIES EN JAARBOEKEN

Hoe bestellen ?
De jaarboeken van de Herentalse Geschiedkundige Kring zijn verkrijgbaar op de dienst Toerisme (Grote Markt Herentals) of kunnen besteld of afgehaald worden ten huize van Jan Goris op het adres: Nieuwstraat 20, 2200 Herentals (secretariaat van de Herentalse Geschiedkundige Kring). Het verdient aanbeveling vooraf telefonisch een afspraak te maken op het nummer 014 / 21 33 33 of per email : janm.goris@telenet.be met vermelding van je naam en telefoonnummer .

Jaarboek I (1986) prijs € 22,00
  • Oorsprong en evolutie van het Herentalse stadswapen
Jan-Modest Goris
  • De industrialisatie in Herentals (1750-1914)
Jef Van Den Bosch
  • De geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw
Hilde Sels
  • De lindebloesem van de kasteeldreef te Noorderwijk had ook een economische waarde
Edwin Coremans
  • Het pijnlijke avontuur van Pieter Oosterbaan, een Hollandse collegeleerling te Herentals in 1578
Jan Cools
  • De laatste levensdagen van de Herentalse molens, (XIXde – XXste eeuw)
Harry de Kinderen

 

HOE BESTELLEN?
De jaarboeken van de Herentalse Geschiedkundige Kring zijn verkrijgbaar op de Dienst Toerisme (Grote Markt Herentals) of kunnen besteld of afgehaald worden ten huize van Jan Goris op het adres: Nieuwstraat 20, 2200 Herentals (secretariaat van de Herentalse Geschiedkundige Kring). Het verdient aanbeveling vooraf telefonisch een afspraak te maken op het nummer 014 / 21 33 33 of per email : janm.goris@telenet.be met vermelding van je naam en telefoonnummer .