Kapelletjes in Herentals

“Kapelletjes in Herentals & heiligen onder dak” geeft een uitgebreid overzicht van de 69 kapelletjes en heiligenbeelden die men (in 2021) nog kon aantreffen in het straatbeeld in en rond het centrum van Herentals. Auteurs Rudy Dillen en Bart Wynants wilden bij het opstellen van deze brochure echter meer dan louter een inventaris opstellen. Met een grootscheepse speurtocht en een deur-aan-deur bevraging gingen ze tevens op zoek naar getuigenissen en verhalen over het wanneer, hoe en waarom van al deze ka­pel­le­tjes. Dit alles werd neergeschreven in deze uitgave van 120 pagina’s, rijkelijk geïllustreerd met actuele en historische foto’s.

In een inleidend deel wordt een beknopt overzicht gegeven van het ontstaan en de geschiedenis van kapellen en kapelletjes in Vlaanderen. Een geschiedenis waarin periodes van grote bloei afwisselen met periodes van soms gewelddadige neergang. Verder worden een aantal elementen van de Mariadevotie toegelicht en ten slotte worden de vijf historische kapellen buiten het centrum van Herentals onder de loep genomen.

Het meest uitgebreide deel behandelt, doorheen een aantal thematische hoofdstukken, de actuele kapelletjes en heiligenbeelden in Herentals: beelden aan religieuze en openbare gebouwen, kapelletjes opgericht uit dankbaarheid of als herdenking aan een ingrijpende gebeurtenis, Mariakapelletjes waarrond buurtbewoners regelmatig samenkwamen en -komen in de maand mei en gevelkapelletjes, die getuigen van de persoonlijke devotie van hun huisbewoners.

Het boekje beschrijft ook een wandeling langsheen 40 kapelletjes in het centrum van Herentals en een fietstocht die voert langs 24 kapelletjes buiten het centrum. In een overzichtelijke index worden alle kapelletjes nog een keer opgelijst met een aantal basisgegevens en met referenties naar de wandel- en fietskaart en naar de pagina’s in het boekje waar het kapelletje meer uitgebreid wordt besproken.

Het boekje “Kapelletjes in Herentals & Heiligen onder dak” is te koop voor de prijs van € 5
bij Toerisme Herentals, Grote Markt 35 te Herentals.

Voor € 10 kan u het boekje online bestellen en laten opsturen. Vul daartoe het onderstaande formulier in en schrijf € 10 over op rekening BE41 0015 1296 8210 van Herentaldum met vermelding “Kapelletjes”.

    Bestel "Kapelletjes in Herentals"