Welkom

Welkom op de website van Herentaldum,
de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde!

Herentaldum‘, is de nieuwe naam van de vroegere ‘Herentalse Geschiedkundige Kring‘ (opgericht in 1972). Deze vereniging stelt zich als  doel om de ‘Geschiedenis van Herentals en de Kempen’ onder de aandacht te brengen en tevens het aspect ‘Heemkunde’ in haar cultuur-historische werking te integreren.

Herentaldum, een vereniging van gedreven vrijwilligers, wil een breed algemeen publiek bereiken door interesse op te wekken naar de ’tijd van toen’ en de manier van leven van de mensen van vroeger in onze mooie Kempische omgeving.
Op die manier streeft de vereniging naar een meer populaire benadering van geschiedenis door belevingsactiviteiten rond erfgoed te organiseren die ingebed zijn in historische en heemkundige thema’s die zowel jong als oud aanspreken.

Doelstellingen van de vereniging:

  1. Onderzoeken van de lokale geschiedenis en volkskundige thema’s van de stad en het kanton Herentals in alle aspecten en deze aan het ruime publiek kenbaar te maken
  2. Publiceren van artikels, verhalen, getuigenissen en standpunten over zaken die het cultuurhistorisch verleden van Herentals aanbelangen via een driemaandelijks tijdschrift en een jaarboek.
  3. Organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en tentoonstellingen voor het grote publiek rond historisch erfgoed en heemkunde over Groot-Herentals en de Kempen.
  4. Samenwerken met andere Herentalse verenigingen en overheidsorganisaties voor belevingsprojecten rond erfgoed, natuur en cultuur.