• HIER WORDT NOG AAN GEWERKT !!!

  Deze website is nog in volle voorbereiding.
  Heb nog wat geduld aub.
  Kom later nog eens een kijkje nemen.


De geschiedenis van Herentals  beleven !

Ontdek het boeiende verleden van Herentals,
de oudste historische hoofdstad van de Antwerpse Kempen.

Welkom op de website van Herentaldum,
de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde!

Herentaldum‘, is de nieuwe naam van de vroegere ‘Herentalse Geschiedkundige Kring‘ (opgericht in 1972). Deze vereniging stelt zich als  doel om de ‘Geschiedenis van Herentals en de Kempen’ onder de aandacht te brengen en tevens het aspect ‘Heemkunde’ in haar cultuur-historische werking te integreren.

Herentaldum, een vereniging van gedreven vrijwilligers, wil een breed algemeen publiek bereiken door interesse op te wekken naar de ’tijd van toen’ en de manier van leven van de mensen van vroeger in onze mooie Kempische omgeving.
Op die manier streeft de vereniging naar een meer populaire benadering van geschiedenis door belevingsactiviteiten rond erfgoed te organiseren die ingebed zijn in historische en heemkundige thema’s die zowel jong als oud aanspreken.

Bekijk hier het JAARPROGRAMMA met de belevingsactiviteiten.

Doelstellingen van de vereniging:

 1. Onderzoeken van de lokale geschiedenis en volkskundige thema’s van de stad en het kanton Herentals in alle aspecten en deze aan het ruime publiek kenbaar te maken
 2. Publiceren van artikels, verhalen, getuigenissen en standpunten over zaken die het cultuurhistorisch verleden van Herentals aanbelangen via een driemaandelijks tijdschrift en een jaarboek.
 3. Organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en tentoonstellingen voor het grote publiek rond historisch erfgoed en heemkunde over Groot-Herentals en de Kempen.
 4. Samenwerken met andere Herentalse verenigingen en overheidsorganisaties voor belevingsprojecten rond erfgoed, natuur en cultuur.

Zie het HERENTALDUM JAARPROGRAMMA 2021.

Lakenhal en Boerenkrijg monument (Grote Markt Herentals).

Wordt lid van onze Kring en sluit U aan bij onze grote groep (450 leden) van vrijwilligers, schrijvers, lezers en sympathisanten die begaan zijn met de vrijwaring van het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Herentals en de Kempen.
Als U lid wordt hebt U recht op volgende zaken :

 • Driemaandelijks tijdschrift Herentaldum :
  Vier keer per jaar verschijnt er een vlot leesbaar tijdschrift met boeiende verhalen over allerlei heemkundige thema’s en historische onderwerpen over het oude patrimonium van de stad en de mooie natuur rondom Herentals.
 • Historische jaarboeken van Herentals :
  Op het einde van het jaar in december bekomt U gratis bijkomend het nieuwe jaarboek met talrijke cultuur-historische artikels. Dit boek is rijkelijk geïllustreerd met oude foto’s en bevat ongeveer 200 bladzijden.

De Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en schrijvers die hun steentje willen bijdragen en mee hun schouders willen zetten onder de organisatie van de jaarlijkse activiteiten in Herentals.

Ja, ik wil lid worden van Herentaldum.

Officiële wapenschild van Herentals gebaseerd op oudste stadszegel van de stad uit 1262.