Taak = verzorgen van alle publicaties.

Het Media Team  is de redactionele werkgroep die het behoud van het culturele erfgoed van Herentals en de Kempen actief promoot via een driemaandelijks tijdschrift, de sociale media (e-mail, website, Facebook) en veel beeldmateriaal (foto’s, film, video)

De dagelijkse werking van het Media Team is constant bezig met het bekendmaken van de activiteiten van de Herentals Geschiedkundige Kring. Dit gebeurt via de digitale snelweg nl. het internet :

 • de website : www.ghk.be , www.herentaldum.be
 • een facebookpagina
 • YouTube videos
 • persoonlijke e-mails

Andere informatiekanalen worden ook aangesproken :

 • de lokale kranten : dagbladen, weekbladen
 • lokale TV : RTV
 • affiches

Jaarlijkse publicaties

 • driemaandelijks tijdschrift : Erfgoedcel – Heemkring Herentaldum
 • historisch jaarboek van Herentals
 • verslagen van de historische voordrachten
 • DVD over een belangrijk geschiedkundig thema

Werkzaamheden:

 • teksten intypen, correct ingeven van geschreven publicaties op de computer, opmaak verzorgen
 • teksten nalezen, verbeteren en aanvullen
 • webpagina’s opmaken, vormgeving aanpassen, layout verzorgen
 • databank onderhouden : naam, woonplaats en e-mail adres bijhouden van alle leden
 • e-mails verzenden, aankondiging van nieuwe activiteiten, uitnodigingen versturen

Taakverdeling:

Voor al die werkzaamheden hebben we vrijwilligers nodig :

 • teksttypers
 • tekstcorrectors
 • website ontwerpers
 • video specialisten
 • beheerder databank

Zij zorgen ook voor het ledenbeheer van de Geschiedkundige Kring (lidgelden, e-mail adressen) en de sponsering door sympathisanten en de bedrijven (horecazaken) voor hun jaarlijks wederkerende activiteiten.

Het verzamelen en publiceren van interessante nieuwsberichten die verband houden met de geschiedenis van Herentals en omstreken neemt deze werkgroep voor zijn rekening alsook het publiceren van deze informatie zodat deze op aanschouwelijke wijze op de website verschijnt .