Doel van de werkgroep Heemkunde is alles te verzamelen wat betrekking heeft tot het verleden van Herentals  en aan het publiek overzichtelijk voor te stellen.

Een groep vrijwilligers komt regelmatig (maandelijks) samen om thema’s uit te werken die een voorstelling geven van hoe de mensen vroeger leefden, hoe hun leefwereld er toen uitzag en welke tradities in die tijd in eer werden gehouden. Het gaat om hun taal, hun gebruiken, belangrijke plaatsen en activiteiten die vroeger bestonden.

 • Onze stad
 • Woonwijken
 • parochies
 • verenigingen
 • evenementen
 • tradities
 • plaatsen
 • taal
 • beroep en ambacht
 • onderwijs en scholing
 • kerk en godsdienst
 • vrije tijd en ontspanning

Schenkingen