Herentaldum, de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde, is een vereniging van vrijwilligers die de boeiende geschiedenis van Herentals meer in de belangstelling willen brengen bij het grote publiek. Dit doen ze door elk jaar een aantal cultuur-historische activiteiten te organiseren rond erfgoed, een driemaandelijks tijdschrift en een jaarboek uit te geven.

In 2020 telt Herentaldum 350 leden waarvan de meeste inwoners zijn van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Ongeveer één vijfde van het ledenbestand zijn mensen van buiten Groot-Herentals.

Elke tweede donderdag van de maand komen de bestuursleden en de leden van de werkgroepen samen om de cultuur-historische activiteiten voor te bereiden. Zij organiseren elk jaar een aantal evenementen voor verschillend doelgroepen. Deelname is gratis en iedereen is steeds welkom.

Activiteiten – Kalender:

– senioren : animatie namiddag voor ouderen van woonzorgcentra
– gezinnen : fotozoektocht / natuurwandeling voor kinderen en hun ouders
– schoolgaande jeugd : een herinneringseducatieproject -> herdenking WO2
– erfgoed dag : nationaal evenement rond een erfgoed thema
– ledenfeest : bezoek van een museum en avond diner met de leden
– Nacht van Kempens Erfgoed : een voordracht en filmvoorstelling
– Historisch Jaarboek : voorstelling jaarboek, tentoonstelling en heemcafé

Herentaldum geeft een driemaandelijks tijdschrift uit.
De redactieraad selecteert boeiende verhalen over het leven van vroeger in Herentals en de Kempen. Zowel vaste schrijvers als free-lance verhalenvertellers mogen hun bijdrage aan dit tijdschrift inleveren.

Herentaldum werkt nauw samen de erfgoedcel Kempens Karakter, de Dienst Toerisme van Herentals en het stadsarchief.

Wilt U ook graag deel uitmaken van onze vereniging, neem dan contact op via een e-mail naar : info@herentaldum.be