De Geschiedkundige Kring van Herentals beperkt zich tot historische thema’s die betrekking hebben op de regio rond Herentals en de Antwerpse Kempen.
Niet alle geschiedkundige thema’s worden op deze website aangebracht.

We beperken ons tot volgende hoofdthema’s :

  • Oorlogen en veldslagen : gewapende strijd die in de omgeving van Herentals vroeger heeft plaatsgevonden (1e en 2e wereldoorlog, Boerenkrijg, godsdienstoorlogen 16-17e eeuw)
  • Kunstpatrimonium van Herentals : historische gebouwen, schilderijen, beeldhouwerken
  • Historische figuren : belangrijke personen die de geschiedenis van Herentals mee hebben bepaald
  • Culturele activiteiten van vroeger : verenigingen, muziek, toneel, schrijvers
  • Herdenkingen : stoeten, rondgangen, processies,