Hieronder vindt U een oplijsting van alle publicaties die in de 30 Historische Jaarboek van Herentals zijn verschenen (in de periode van 1986 tot 2021). Achter de naam van elk gepubliceerd artikel staat ook de auteur vermeld.

Jaarboek I (1986)

 • Oorsprong en evolutie van het Herentalse stadswapen door Jan-M. Goris
 • De industrialisatie in Herentals (1750-1914) door Jef Van Den Bosch.
 • De geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw door Hilde Sels
 • De lindebloesem van de kasteeldreef te Noorderwijk had ook een economische waarde door Edwin
 • Het pijnlijke avontuur van Pieter Oosterbaan, een Hollandse collegeleerling te Herentals in 1578 door Jan Cools.
 • De laatste levensdagen van de Herentalse molens, (XIXde – XXste eeuw) door Harry De Kinderen.

Jaarboek II (1987)

 • Lodewijk Jozef Heylen (1772-1844) door Jan-M. Goris
 • De industrialisatie van Herentals (1750-1914) (Deel II – Vervolg) door Jef Van Den Bosch
 • De geschiedenis van de Herentalse infirmerie op het Begijnhof tijdens de XVIIde en XVIIIde eeuw (Deel II – Vervolg) door Hilde Sels.
 • Een prijsboek van het Herentalse Augustijnencollege uit 1706 door Jan Cools.
 • Uit het verleden van de Herentalse molens door Harry De Kinderen.
 • Het Hertals dialect door Jef Van Den Bosch.
 • Slotakkoord van meer dan zeven eeuwen Begijnhof te Herentals. De laatste begijntjes op het Herentalse Hof door Jan-M. Goris.
 • Herentals in oude prentkaarten door Jan-M. Goris.

Jaarboek III (1988)

 • De postgeschiedenis van Herentals tot 1842 door August Peelaerts.
 • Van dichten comt mi cleine bate… Belevenissen van marktzanger Cornelius Janssens door Jan Cools.
 • Het Hertals dialect door Jef Van Den Bosch.
 • Herentals in oude prentkaarten door Jan-M. Goris.
 • Tot de nederlandsche jeugt… .Strijdgedicht van P. Corbeels (1790) door Jan-M. Goris.

Jaarboek IV (1989)

 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen door Frans Penders.
 • Het Hertals dialect door Jef Van Den Bosch.
 • Slotakkoord van meer den zeven eeuwen Begijnhof te Herentals. De laatste begijntjes op het Herentalse Hof (Deel II – Vervolg) door Jan-M. Goris
 • Herentals in oude prentkaarten III: het Kasteel “Le Paige” door Jan-M. Goris
 • Motie van de Herentalse Geschiedkundige Kring betreffende de vrijwaring van het kasteel en park “Le Paige”.

Jaarboek V (1990)

 • Het politieke leven te Herentals (1918-1940) door Christina Megens.
 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen (Deel II – Vervolg) door Frans Penders.
 • “Den douche” van Sint-Job. Een vleesontsmetter te Herentals (1900-1914) door Jan Cools.
 • Onze-Lieve-Vrouw van het stadhuis te Herentals door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals dialect door Jef Van den Bosch.
 • Stad Herentals kocht een vijzel van Frans Claes uit 1598. Enkele beschouwingen over het leven en werk van vader en zoon Frans Claes door Jan-M. Goris.
 • Herentals in oude prentkaarten IV: De Herentalse windmolens door Jan-M. Goris.

Jaarboek VI (1991)

 • Dekenij Herentals (1670-1773). Bijdrage tot de studie van het kerkelijk leven in het bisdom Antwerpen (Deel III – Slot) door Frans Penders.
 • Schatten op een collegezolder. Het 19de eeuwse herbarium van dokter G.C. van Haesendonck uit Tongerlo in het Sint-Jozefscollege te Herentals door Jan Cools.
 • Over de brandweer in Herentals in de Hollandse Tijd door August Peelaerts.
 • Het ontstaan en de eerste uitvoering van het lied “Kempenland” (J. Simons – A. Preud’homme) door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals dialect
 • De posthelikopter te Herentals (1950-1959) door Jos Gepts.
 • Frans Verbiest door Jan-M. Goris.
 • De Sint-Antoniusgrotten te Herentals (1914-1990) door Jan Cools.
 • Het register van de kapelanieën van de HH. Michel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals door Frans Verbiest.

Jaarboek VII (1992)

 • Het Jordaensjaar ook te Herentals. Twee vergeten schilderijen in de St.-Waldetrudiskerk door Jan Cools.
 • Driedoeken van de Antwerpse meester Jan Cossiers in de St.-Waldetrudiskerk te Herentals door Jan Cools.
 • Het politieke leven te Herentals (1918-1940) (Deel II – Slot) door Christina Megens.
 • Bijgeloof en exorcisme in de dekenij Herentals (1670-1773) door Frans Penders.
 • Bibliografie dr. Jan-Modest Goris, met een ten geleide van Hugo Verhaegen.
 • Het verbouwingsverhaal van het Augustijnenklooster tot Stadsarchief door Leo Geens.
 • Het legaat Le Paige: toch een oplossing door Paul Snoeys.
 • Herentalse Geschiedkundige Kring dringt aan op de aanstelling van een bekwaam en ervaren architect die vaart zet achter het restauratiedossier van de St.-Catharinakerk
 • De stichtingsgeschiedenis van de Herentalse Geschiedkundige Kring door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals dialect door Jef Van Den Bosch.
 • Fotografeerde kunstfotograaf Xavier Puls in 1988 de laatste kruisweg van de Kruisberg, die eeuwenlang te 15 u. aanving? Enkele beschouwingen bij een unieke fotoreportage en bij een typisch Kempische devotie van 1968 tot 1992 door Jan-M. Goris.
 • Het register van de kapelanieën van de HH. Michiel en Gudule en van de HH. Petrus en Paulus te Herentals door Frans Verbiest.

Jaarboek VIII (1993-1998)

 • De oorsprong van het domein Ter Vesten te Herentals gaat terug tot 1775 door Jan -M. Goris.
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944) door Frans Verbiest.
 • Enkele volksverhalen en legenden uit Herentals en omgeving door Renaat Bulckens.
 • De grote Bert Van Hove, een pionier in de geschiedenis van de Belgische motorsport door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals Dialect door Jef Van Den Bosch.

Jaarboek IX (1999)

 • De behandeling van het schilderij “De Bruiloft van Kana” van Jan Cossiers (1600-1671) door Regine Guislain-Witterman
 • Sporen van het oorlogsrumoer rond Breda in het oudste kerkregsiter van Bouwel door Francis Drijbooms
 • Enige interessante documenten aangaande de beginperiode van de Herentalse “Harmonie van de Kerk” door Jan Cools
 • Uit het verleden van de Bovenpoort en de Zandpoort, de twee overgebleven Herentalse stadspoorten door Jan Cools
 • Het Hertals dialect door Jef Van den Bosch
 • Excelsior! Historie van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia uit Herentals (1795-1995) door Jan-Modest Goris
 • Zo was Herentals in de jaren 1942-1954 door Jan-Modest Goris
 • In dankbare herinnering aan Emil Julius Müller door Jan-Modest Goris
 • Het laatse begijntje te Herentals overleden door Jan-Modest Goris

Jaarboek X (2000)

 • Rond het Sint-Anna-altaar. Inleiding tot de bijdragen naar aanleiding van de restauratie van het Sint-Annapaneel en het altaar in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals door Jan Cools
 • Technologisch onderzoek en behandeling van het paneel “De Maagschap van de H. Anna” door Lies De Maeyer
 • Onderzoek van de afwerkingslagen op het Sint-Anna-altaar, het Sint-Annabeeld en de muur achter het altaar door Hugo Vanden Borre
 • Het paneel “De Maagschap van de H. Anna” in de Sint-Walderudiskerk te Herentals door Natasja Peeters
 • Plaatsing en verplaatsing van de altaren in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van de 17de tot de 20ste eeuw door Jan Cools
 • Kerkmeubilair van meester-schrijnwerker Jacobus Verbuecken (1627-1700) in
 • Herentals en omgeving door Jan Cools
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944) (Deel II) door + Frans Verbiest
 • Een besloten hofken. Twee afsluitmuren van het begijnhof gerestaureerd door Jan Cools
 • Bibliografie Jozef-Remi Verellen, stadsarchivaris te Herentals (1948-1965) door Jan-Modest Goris
 • De Vaart, een drukke verkeersader dwars door Herentals tijdens het interbellum door Jules Müller
 • Het Hertals dialect door Jef Van den Bosch
 • Een stuk verdwenen stadsvest even opnieuw zichtbaar door Jan-Modest Goris
 • Jef Lievens: van “Het Kempenland” tot “Koppen uit de keizerlijke stede” door Jan-Modest Goris
 • Motie van de Herentalse geschiedkundige Kring van 12 augustus 1999 betreffende de persberichten nopens een eventuele verkoop van de Stadsbrouwerij “Het Schaliken”.
 • Inhoud van de Historische Jaarboeken van Herentals I – X (1986-2000) volgens auteurs door Jan-Modest Goris

Jaarboek XI (2001)

 • “Frivol ende absurd?” Een conflict tussen de historieschilder Frans Francken en de brouwers van Herentals over het altaarstuk van de Verrijzens in 1605 door Natasja Peeters
 • De muziekcollectie van de Sint-Waldetrudiskerk en enkele Herentals archiefdocumenten; stille getuigen van een rijk muzikaal verleden door Katrien Steenlandt
 • De evolutie van een stedelijk landschap. Het oude kerkhof rond de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals van vroeger tot nu door Jan Cools
 • Heidebrand. Geschiedenis van de Herentalse Studentengild (1905-1944) (Deel III) door + Frans Verbiest
 • Jeddollekes door Toon Esch
 • Pol Heyns, Kempisch letterkundige en volkskundige (1906-1960) door Jan-Modest Goris
 • Pol Heyns als volkskundige door Jozef Van Haver
 • Pol Heyns, letterkundige en journalist door Gaston Durnez
 • De bezetting van Herentals tijdens de Eerste Wereldoorlog door August Peelaerts
 • Het Hertals dialect door Jef Van Den Bosch

Jaarboek XII (2002)

 • De Zwitserse kolonie in Herentals 1912-1950 Jan Cools.
 • Het familiebedrijf van Joseph Van Aerschot en zonen, decoratieschilders door Linda Van Langendonck.
 • Van klokkenververs, peestekers, messentrekkers, nestbevuilers en andere Herentalse spotnamen. Enkele humoristische bespiegelingen rond de Herentalse spotnamen door Renaat Bulckens.
 • Nog over jedollekes. Een rechtzetting door Toon Esch.
 • Sint-Gregoriusklok in het begijnhof uit het klooster Nazareth te Waalwijk afkomstig ? door Marius Van Loon.
 • Dichtung und Wahrheit in de Herentalse gedenkschriften van Ernest Claes. Enkele kritische beschouwingen bij het werk van Ernest Claes naar aanleiding van een pas opgedoken manuscript van Pol Heyns: “Ernest Claes en Herentals (1928)” door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals dialect XI door Jef Van Den Bosch.

– Jaarboek XIII (2003)

 • Ten Geleide door Jan-Modest Goris
 • Naar een wetenschappelijk verantwoorde synthese van de geschiedenis van het Gasthuis van Herentals. De historiografie van het Herentalse Gasthuis doorJan-Modest Goris
 • Een gasthuis in de Nederij (dertiende-zestiende eeuw). Met de moed om op te staan en door te gaan doorAnneleen De Staercke
 • De oudste oorkonden van het Herentalse Gasthuis. Een keuze van documenten in Nederlandse vertaling doorJan Cools
 • Statuten en ordonantiën van het Herentalse Gasthuis. Tekstuitgave volgens het enige bewaarde afschrift met aantekeningen door Jan Cools
 • Het Gasthuis van Herentals in een politieke storm. De Franse periode (1795-1815) door Karel Veraghtert
 • De gebouwen van het Gasthuis van Herentals in de negentiende en twintigste eeuw door Jan Cools
 • De gasthuisschuur te Herentals door Mimi Debruyn
 • De gezondheidstoestand van het kanton Herentals rond 1845. Een merkwaardig medisch verslag van dokter J.B.J. Heylen door Jan Cools
 • Het leven van de Herentalse Gasthuiszusters in de twinigste eeuw door Mia Tegenbos
 • Het AZ Sint-Elisabeth tussen 1970 en nu door Herman Heylen
 • Vlucht naar Ieper (10-28 mei 1940) door Clara Vanden Bosch (Zr. Juliana)
 • Herinnering aan het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog door Irma Maes (Zr. Angela)
 • De kleding van de gasthuiszusters door Irma Maes (Zr. Angela)
 • De arts patiënt. Kroniek van een gezondheidsverstoring anno 2000 door Denie Avonds
 • Naamlijst van de gasthuiszusters van Herentals (1327-2003) door Jef Leysen
 • Naamlijst van de kapelaans en pastoors bij de gasthuiszusters van Herentals (1282‑2003) door Jef Leysen
 • Naamlijst van de voorzitters, secretarissen en ontvangers van de COO en het OCMW (vanaf 1925) en van de ziekenhuisdirecteurs, hoofdgeneesheren en hoofden van het verpleegkundig departement (vanaf 1961) door Mia Tegenbos

Jaarboek XIV (2004)

 • Een stuk Herentalse stadsomwalling opgegraven. Noodonderzoek door Katrien Van Iseghem.
 • Tweehonderd jaar fortificaties te Herentals (1576-1775) door Roger Pluys.
 • Het onderwijs te Herentals in het Frans tijdvak (1972/1974-1814). Bijdrage tot de geschiedenis van het lager onderwijs te Herentals door Jan Cools
 • Een unicum: Herentals, stad met vijf kanalen door Michel Willocx.
 • De Zwitserse kolonie in Herentals (1912-1950) (deel II – slot) door Jules Müller.
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentalse Studentengild (1905-1944) (deelIV) door Frans Verbiest.
 • Van klokkenververs, peestekers, messentrekkers, nestbevuilers en andere Herentalse spotnamen. Enkele humoristische bespiegelingen rond de Herentalse spotnamen (deel II- slot) door Renaat Bulckens.
 • Terug naar Bibelobom door Antonius Esch.
 • Huldetoespraak voor Ernest Claes naar aanleiding van diens vijfenzestigste verjaardag uitgesproken door Pol Heyns op de jaarvergadering van de Vereniging van Kempische Schrijvers (1950) door Jan-M. Goris.
 • Het Hertals dialect XII door Jef Van Den Bosch.

Jaarboek XV (2005)

 • Carolus van Espinosa en het Herentalse Gasthuis door Ernest Persoons
 • Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het beheer van de onroerende goederen door Jasperine Willems.
 • Herentals, de Kempen en de oude oehoe in het Studentenkosthuis ‘Bij Fien Janssens’ van Ernest Claes door Viktor Claes
 • Herbergen in Herentals tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw door Jules Müller
 • Het Hertals dialect (deel XIII) door Jef Van den Bosch

Jaarboek XVI (2006)

 • De Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Herentals en het beheer van de onroerende goederen (1795-1815) (Deel II en slot) door Jasperine Willems.
 • Heidebrand. Geschiedenis van het Herentals Studentengild (1905-1944) (Deel V en slot)door Frans Verbiest (+)
 • Enkele aspecten van de relaties tussen ‘s Hertogenbosch en Herentals tijdens het Ancien Régime vanuit Herentals perspectief door Jan – M. Goris
 • Louis (Ludwig) Neefs als leerling van het gepatroneerd Sint-Jozefscollege te Herentals (1951-1952) door Jan – M. Goris
 • Vertellingen rond het Herentals begijnhofdoor Renaat Bulckens
 • In memoriam Renaat Bulckensën/font> Jan- M. Goris
 • Het Hertals dialect XIVdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XVII (2007)

 • Stadsarchivaris Jan Goris werd 65 jaardoorErnest Persoons
 • Het Herentalse termijngebied van de Mechelse karmelietendoorErnest Persoons
 • De mislukte poging van de vrijheid Geel om de vier stadspoorten van Herentals aan te kopen (1759)doorJan- M. Goris
 • Bij de terugkeer van de Christus op de Koude Steen naar de Herentalse begijnhofkerkdoorJan Cools
 • Chronologische lijst met beknopte biografieën van de 22 Herentalsenaren die in het kanton (vanaf 1921 district) Herentals tot lid van de provincieraad werden gekozendoorJan- M. Goris
 • Herentalse Kroniek: De bezetting van Herentals in de Eerste WereldoorlogdoorAugust Peelaerts
 • Een merkwaardige foto van de Duitse inval in Herentals op 14 mei 1940doorAugust Peelaerts
 • Herentals in oude prentkaartendoorJan – M. Goris
 • Het Hertals dialect XVdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XVIII (2008)

 • Het onderscheid tussen Brabantse steden en vrijheden op de gilde- en rederijkerswedstrijden (15de en 16de eeuw)doorJan-M. Goris
 • Funerair erfgoed van de Herentalse ijzergieterij van August Van Aerschot en zonen. Een verkenning.doorJan Cools
 • De hoed van de vrijheid. Publieke opinie en de Brabantse Omwenteling in Herentals.doorHans Suykens
 • Muziekkiosken van Van Aerschot. Het evenbeeld van de afgebroken kiosk van Herentals staat in Neerpelt.doorJan Cools
 • Archeologisch onderzoek van de Zandpoort te HerentalsdoorCaroline Vandegehuchte
 • Herentalse Kroniek: Albert Laureys, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2007doorJan-M. Goris
 • Jan Cools, laureaat van de Herentalse Cultuurprijs 2008doorJan-M. Goris
 • Standpunt van de Herentalse Geschiedkundige Kring vzw betreffende de voormalige dynamietfabriek in de Wuytsbergen, goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering van 2 oktober 2008.
 • René Baeten crosst in Leopoldstad (1959-1960) door Jan-M. Goris
 • Wiske Ceulemans, al meer dan een halve eeuw het geheugen van het begijnhofdoorMarc Helsen
 • Over de Worst van Wellens en andere rare namen van Herentalse kruispuntendoorJan Peelaerts
 • Over de Herentalse Kattenberg en nog enkele bucolische beschouwingendoorJan Peelaerts
 • De stempels van de Duitse militaire bezetting te Herentals tijdens de Eerste WereldoorlogdoorAugust Peelaerts
 • De Koninklijke Harmonie St.-Ceciliadoor
 • Het laatste heksenkruis te HerentalsdoorJan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVIdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XIX (2009)

 • Het ontstaan en de betekenis van het Herentalse vrijheidscharter van 1209.doorJan-M. Goris
 • Een schilderij dat men liever kwijt dan rijk was: ‘Het Laatste Oordeel’ van Ambrosius Francken in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.doorJan Cools
 • Reiniging en conservatie van het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.doorAnn Biebuyck
 • Deo Uni ac Trino. Het hoogaltaar van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals, de Broederschap van de Heilige Drievuldigheid en de Trinitariërs.doorJan Cools
 • ’t Peerdsbos. Verslag van een onderzoek.doorToon Esch
 • Cornelis Verwimp, een pedofiele Kempische kluizenaar.doorErnest Persoons
 • Partnerkeuze als indicator voor een opener samenleving in het Herentals van de negentiende eeuw (deel 1).doorKoen De Schutter
 • Herentalse Kroniek: Van het middeleeuwse Herentals ‘twee-stuiversbier’ tot de Hertalse Poorter (2009)doorJan-M. Goris
 • IJzer uit Herentals, onverwoestbaar en alomtegenwoordig. Een terugblik op de Van Aerschot-fotowedstrijddoorJan Cools
 • Het Hertals dialect XVIIdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XX (2010)

 • Van Francken tot Fraikin. ‘800 jaar Herentals’ in de Sint-Waldetrudiskerk, terugblik en presentatie van de bijdragen.doorJan Cools
 • De blik naar boven. Rogier van der Weyden en de bouwsculpturen in de Sint-Waldetrudiskerk.doorBart Fransen
 • Kwaliteit uit Brussel. Het retabel van Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus te Herentals, een werk uit het Bormanatelier.doorRia De Boodt
 • De Francken-dynastie in vogelvlucht, en in het bijzonder hun werk in de Herentalse Sint-Waldetrudiskerk.doorNatasja Peeters
 • Het funeraire oeuvre van Charles-Auguste FraikindoorFrank Tubex
 • De bouwgeschiedenis van de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals verteld door haar gehouwen stenen en vertaald.doorFrans Dop�r�
 • Partnerkeuze als indicator voor een opener samenleving in het Herentals van de negentiende eeuw (deel 2).doorKoen De Schutter
 • Kunstwerken van de Poolse kapucijn Stanislas Klawitter in Herentals.doorErnest Persoons
 • Herentalse Kroniek: De laatste heksenkruisen te HerentalsdoorJan-M. Goris
 • IJzergieterij en Smederij Van Aerschot te Herentals. Lijst van bekende werken uit het bedrijf van August Van Aerschot en de bedrijven van zijn zonen Joseph en Leonard Van Aerschot. Stand van februari 2011.doorJan Cools
 • Jos Baudoin en de Kempen.doorJan-M. Goris
 • Frans Van Elsen, prijs van cultuurverdienste van de stad Herentals (2010).doorJan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVIIIdoorJef Van Den Bosch
 • Historisch kleingoed.doorJan-M. Goris
 • Inhoud van de Historische Jaarboeken van Herentals I-XX (1986-2010) volgens auteurs.doorJan-M. Goris

Jaarboek XXI (2011)

 • Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse stedengroep en hun positie in de stedelijke hiërarchie van het hertogdom Brabant (14de-16de eeuw) deel IdoorJan-M. Goris
 • Plattelandspublicaties voor de jury. Casus: het hof van assisen te Antwerpen (1831-1914)doorBram Delbecke
 • De binnenrestauratie van de Lakenhal te Herentals. Een tussentijds rapport over de eerste fasedoorPhilip Baelus
 • Herentalse Kroniek: Een berechtingsciborie van de Herentalse begijnhofkerk uit 1719 herontdektdoorJan Cools
 • Historisch kleingoeddoorJan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XVIIIdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XXII (2012)

 • Het aandeel van de Kempische nederzettingen in de vorming van de Brabantse stedengroep en hun positie in de stedelijke hiërarchie van het hertogdom Brabant (14de-16de eeuw) deel IIdoorJan-M. Goris>
 • De oude dekenij te Herentals. Drie eeuwen bouwgeschiedenisdoorJan Cools
 • Het Herentals handschrift van Het Ryck Gods van Joannes Evangelista van �s-Hertogenbosch, O.F.M. Cap.doorErnest Persoons
 • Herentalse Kroniek: Verkleurde jeugdherinneringen van Ernest Claes aan de Anglo-BoerenoorlogdoorJan-M. Goris
 • Historisch kleingoeddoorJan-M. Goris
 • Het Hertals dialect XIXdoorJef Van Den Bosch

Jaarboek XXIII (2013)

 • De aanloop tot stedelijke groei tijden” de 13de eeuw en in bet begin van de 14de eeuw in de Antwerpse Kempen door Jan-M. Goris
 • Het Heggewonder in historisch perspectief, vanuit Herentals door Jan Cools
 • Geschiedenis van de openbare bibliotheken van Herentals:van I898 tot 1973: Deel I: van 1898 tot 1949 door Jef Tegenbos
 • De Kruisberg te Herentals, 550 jaar kruisweg en calvarie door Jan Cools
 • Welke is de echte Kempische stad: Herentals of Turnhout? Een volkskundige bijdrage over de actuele rivaliteit tussen Herentals en Turnhout door Jan-M. Goris
 • Historisch kleingoed door Jan-M. Goris
 • Het Hertals Dialect XXI door Jef Van Den Bosch

Jaarboek XXIV (2015)

 • Over de drempel bij kunstschilder Frans I Francken; of op zoek naar zijn huisraad en kunstbezit in 1617 door Ria Fabri
 • Van het college naar het front ; brieven van de Herentalse oorlogsvrijwilliger August Verellen, gesneuveld aan de IJzer door Jan Cools
 • Een onbekend portret van P.F. van Kessel, pastoor-deken van Herentals (1748-1836)door Jan Cools
 • De beeldhouwers Jozef en Guillaume Geefs en hun connecties met Herentalsdoor Jan Cools
 • Het pak van dr. Jef Laureys; bijdrage tot de studie van het Herentalse dialect door Toon Esch
 • Herentalse dialectwoorden, namen en uitdrukkingen uit het begin van de 20ste eeuwdoor Toon Esch
 • Dr. Jef Laureys, Kempenaar met de Kempenaars – deel I door Jan-M. Goris
 • Kruisweg revisited. Nog wat over de kruisweg van Kruisbergdoor
 • Twee oude stadsgezichten van Herentals op een processie-vaandel uit het midden van de negentiende eeuw door Jan Cools
 • Processie van de parochie Sint-Waldetrudis – Herentalsdoor Jan Cools en Jan-M. Goris
 • Het Hertals Dialect XXII door Jef Van Den Bosch

Jaarboek XXV (2016)

 • Het protocol van Petrus Martini alias Blampens, notaris in Herentals (1464 – 1485)door Michel Oosterbosch
 • Het weeshuis van de Voorzienigheid te Herentals doordoor Cecilia Monsieurs (f)
 • Terugkijkend naar het Herentalse bonifantenhuisdoor Jan Cools
 • Een verborgen grafplaat voor Martinus Jonathas (f 1628)in de begijnhofkerk te Herentals”door Jan Cools
 • Christus op de Koude Steen op het begijnhof van Herentals ;Restauratie en repliek .door Jan Cools
 • Dr. Jef Laureys, stichter en uitgever van de tijdschriften “Herentals” (1934 – 1938) en “Onze Kempen” (1936-1938) “door Jan-M. Goris
 • Op de boekentafel. Bert Govaerts, Ernest Claes, de bibliografie van een heer
  uit Zichem “door Jan Cools
 • Sporen van de — vermoedelijk oude romaanse —Sint-Waldetrudiskerkdoor Jan-M. Goris
 • Het Hertals Dialect XXIII door door Jef Van Den Bosch

Jaarboek XXVI (2017)

 • Ten geleide. “Onze-Lieve-Vrouw in “t Zand te Herentals”door Jan Cools
 • Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand te Herentals:beeld, kapel en vereringdoor Jan Cools
 • ’k Zal u een Ave Maria schenken. het devotiebeeldje van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand nader bekeken door Ria De Bondt
 • Het windsel van het miraculeuze beeldje van Onze-Lieve-Vrouw in ’t Zand in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals door Frieda Sorber
 • De zilveren accessoires van Onze Lieve-Vrouw in ’t Zand en het zogenaamde nistabernakel door Marc Mees
 • De tentoonstelling ‘Sint-Waldetrudis sierlijk getooid’ bekroond met de Herentalse Cultuurprijs 2015-2016 door Jan Cools
 • De Drie Goddelijke Deugden opgefleurd. Het gerestaureerde schilderij van Peter van Lint in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentalsdoor Jan Cools
 • Het Kruis van Sint-Thomas. Een religieus ‘kruiswoordraadsel’ door Jan Cools
 • Historische nota met betrekking tot de evolutie van de stedelijke omwalling van Herentals door Jan-M. Goris
 • Dr. Jef Laureys. Kempenaar met de Kempenaars door Jan-M. Goris
 • De Goorkers’ te Herentals door Jan-M. Goris
 • Het Molenven en de jeugdherberg voor meisjes; ‘t Meulenven op de Watervoort door Jan-M. Goris
 • ‘De Kluis’ te Herentalsdoor Ludo Torfs
 • Het Spel van de Roetaert door Marc Lievens
 • Het Hertals Dialect XXIV door Jef Van Den Bosch
 • Historisch kleingoed door Jan-M. Goris

Jaarboek XXVII (2018)

 • De portretten van de schilders Nicolaas Francken en zijn zoon Frans I op de “Aanbidding der Wijzen” door Frans Francken II in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals door Jan Cools
 • De Heiberg in Herentals, een stukje landschapsgeschiedenis op de Kempische Heuvelrug door Jos Gysels
 • Geschiedenis van de openbare bibliotheken van Herentals:van I898 tot 1973: Deel 2: van 1948 tot 1973 door Jef Tegenbos
 • Dr. Jef Laureys, penningmeester van de Vereniging van Kempische Schrijvers (1934-1938) door Jan-M. Goris
 • Tweemaal de Grote Markt en het stadhuis van Herentals voor 1898 door Jan Cools
 • Oude bouwfragmenten ontdekt in de Herentalse Sint-Waldetrudiskerk door Jan Cools
 • Nogmaal marktzanger Cornelius Janssens (1851-1918) door Jan Cools
 • Oud-Herentals, gedicht door Nest van de Neet (pseudoniem van dr. Jef Laureys).
 • Een unicum: Herentals, stad met vijf kanalen (vervolg en slot) door Michel Willocx
 • De relatie tussen beroepspoliticus, burgemeester en volksvertegenwoordiger dokter Jan Baptist Rombauts en de idealistische cultuurflamingant dr. Jozef Laureys in Herentals in de jaren 1930 door Jan-M. Goris
 • In memoriam Leo Baum, erepenningmeester van de Herentalse Geschiedkundige Kring door Jan-M. Goris
 • Het Hertals Dialect door Jef Van Den Bosch
 • Enkele heemhuizen, heemkundige documentatiecentra en heemmusea in de omliggende dorpen van Herentals door Jan-M. Goris
 • Ten Geleide tot de “middeleeuwse” ballade van Marc Lievens, “Hoe Zwette Pekke in Hertals werd genekt” door Jan-M. Goris
 • Middeleeuwse ballade “Hoe Zwette Pekke in Hertals werd genekt” door Marc Lievens
 • Waren de skeletvondsten op de site van het voormalige augustijnenklooster ( 15-16 februari 2018) ‘toevalsvondsten’? Enkele kritische bedenkingen vanuit de geschiedenis van Herentals door Jan-M. Goris
 • Historisch Kleingoed door Jan-M. Goris