Op de Kempense heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete vinden we vele typische planten die eigen zijn aan deze streek.
Enerzijds hebben we planten die gedijen op de zanderige bodem van de Kempische Heuvelrug, anderzijds zijn er specifieke planten die zich goed voelen in de natte gebieden langs de oevers van de Kleine Nete.

Klik op onderstaande links om meer informatie over een plant, struik of boom te vinden. Veel lees-, kijk- en natuurplezier.

  • Op de Kempische Heuvelrug (zanderige bodem)
  • In de vallei van de Kleine Nete (vochtige bodem)
    • xxxxxx
    • yyyyyy