De ‘Herentalse Geschiedkundige Kring vzw‘, opgericht in 1972, stelt zich tot doel de geschiedenis en volkskunde van de stad en het kanton Herentals in alle aspecten te onderzoeken en aan het publiek kenbaar te maken, o.a. door publicaties, bijeenkomsten en standpunten van de kring over zaken die het cultuurhistorisch verleden van Herentals aanbelangen.

Het oude wapenschild van Herentals :


Het nieuwe logo van de stad Herentals