De Herentalse Geschiedkundige Kring VZW bestaat sinds 1972. Reeds tientallen jaren werken een aantal gedreven Herentalsenaren aan de bekendmaking van de aloude geschiedenis van de oudste historische hoofdstad van de Kempen. Door jaarlijks een aantal voordrachten te organiseren en op de zaterdag voor Kerstmis een Historisch Jaarboek van Herentals te publiceren, brengen zij via interresante historische thema’s de boeiende geschiedenis van Herentals en omstreken en van de Kempen onder de aandacht voor het grote publiek.

  • de ontstaansgeschiedenis van de Herentalse Geschiedkundige Kring (vanaf 1972 tot 2005)
  • de publicaties van de Jaarboeken
  • de herfst voordrachten cycli over historische thema’s
  • de tentoonstellingen