Kempische componisten van liederen, operettes, muziekstukken, …
Regisseurs van toneel, festiviteiten, vieringen, jubilea, …

Componisten :

Bekende Kempische liederen

  • Voor Outer en Heerd
  • De Kempen
  • De stille Kempen