Kempische schrijvers en dichters

Vereniging van Kempische Schrijvers

Bekende gedichten :

Oud-Herentals, door Nest van de Neet (dr. Jef Laureys)

De Nete, door Jef Mennekens