Hoe kan je lid worden van HERENTALDUM, de Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde vzw ?

  1. Je schrijft 20 € over op de bankrekening van Herentaldum, BE41 0015 1296 8210 (BIC GEBABEBB). Je vermeld hierbij : “lidgeld Herentaldum 2021 en je naam”.
  2. Stuur een e-mail naar info@herentaldum.be waarin je naam, voornaam, adres en email vermeldt.

Wat krijg je hiervoor ?

– jaarlijks 4 edities van het driemaandelijks tijdschrift HERENTALDUM (telkens minimum 16 bladzijden),
– jaarlijks het Historisch Jaarboek van Herentals (ongeveer 200 blz),
– informatie ivm alle georganiseerde activiteiten.

Wij hopen U spoedig als nieuw lid te mogen verwelkomen en wensen U veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,

Ludo Torfs

coördinator heemkundige werkgroep Herentaldum
bestuurslid Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde vzw.