Herentals is de oudste historische stad van de Kempen.
Ontdek via deze korte wandeling door het stadscentrum de 13 mooiste plekjes van Herentals.

Het te volgen parcours van de historische stadswandeling is aangegeven met koperen klinknagels die op de grond van de voetpaden zijn aangebracht. Voor de verkorting en het traject dat geschikt is voor rolstoelgebruikers zijn er aparte markeringen aangebracht.

Veel wandelplezier.

Hier kan je de volledige brochure van de wandeling opladen.

Het wandelparcours door het stadscentrum
volg de bronzen schildjes op het wandelpad

1. De Lakenhal

In het hart van Herentals staat de Lakenhal, de belangrijkste getuige van het rijke Herentalse verleden. In de vijftiende eeuw bouwden de wolwevers en lakenmakers de Lakenhal om er handel in te drijven. De oudste bronnen vermelden het ‘gulden huys’, ‘meethuys’ of ‘loothuys‘. De laatste ingrijpende verbouwing was in 2010. Nu heeft de Lakenhal een socioculturele functie. Tijdens tentoonstellingen is de Lakenhal vrij toegankelijk.

Aan de noordzijde staat sinds 1534 het achthoekige belfort. De spitse toren is ongeveer 35 meter hoog. Sinds het midden van de zestiende eeuw hangt in de belforttoren een beiaard. De huidige beiaard werd ingespeeld in 1965. De belforttoren staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.


Voor de zuidgevel staat het Boerenkrijgmonument uit 1898. Het herinnert aan de slag bij Herentals op 28 oktober 1798, een van de bloedigste episodes uit de opstand van de Kempense boeren tegen de Fransen.

De lakenhal met belfort.
De 50 klokken van de beiaard in de klokkentoren spelen elk kwartier een ander deuntje.

2. De Zandpoort

De Zandpoort wordt voor het eerst vermeld in 1402. De gevel is bekleed met gobertange-kalkzandsteen; binnenin is veel ijzeroer van de streek verwerkt. In 1643 werd de poort grondig hersteld en verbouwd, waarbij ze aan de buitenzijde een vlakke gevel in sobere renaissancestijl kreeg. De laatste restauratie dateert van 2007.

Sinds 1583 stond op de wal ten zuiden van de poort een schorsmolen. Hij diende om schors en graan te malen. Hij werd na een brand in 1881 vervangen door een graanwindmolen, de Rijkerooymolen. Deze molen werd meestal Walmolen genoemd, maar ook Driesenmolen, naar de laatste eigenaar, Carolus Driesen. De Driesenmolen was een open standaardmolen, uitgerust met twee koppels stenen, grauwe en kunststenen. Een dergelijke kunststeen is nu opgesteld op de Molenvest.
De molen werd zwaar toegetakeld door een storm en verdween definitief in oktober 1940. De molenberg op de hoek van de Wasserijstraat bleef herkenbaar tot na 1960. Sindsdien staat er een woonhuis.

De Zandpoort is één van de twee overgebleven stadspoorten van Herentals. Vroeger waren er 4 stadspoorten die toegang gaven tot volledig ommuurde stad met wallen en vesten.

3. Het Sint-Jozefscollege

4. De Sint-Waldetrudis Kerk

5. Het Besloten Hof

6. De Bovenpoort

7. De stadswallen en vesten

8. De Kleine Nete

9. Het oud gasthuis

10. Het kasteel Le Paige

11. Het Sint-Jozefsinstituut

12. Het Begijnhof

13. Het Augustijnenklooster