De geschiedenis schrijvers over Herentals

Vele schrijvers hebben de geschiedenis van Herentals onderzocht en hun historische bevindingen beschreven in boeken, tijdschriften en krantenartikels. Stuk voor stuk probeerden zij meer details over het leven van Herentals uit de vorige eeuwen te achterhalen door oude documenten in de archieven uit te pluizen en er een boeiende verhalen van te maken.
Hieronder zijn de namen vermeld van de belangrijkste geschiedschrijvers die zich hebben verdiept in het verleden van Herentals en de Kempen.

 • J.B. Grammay (1579 – 1635)
  Antwerpia Antiquitates (1610)
  oudste gravure van de omwalde stad Herentals
 • J.F. Heylen (Adriaan) (1745 – 1802)
  kanunnik en archivaris van de abdij van Tongerlo
  Analecta pleraque spactiantia Diest en Herentals
 • P.J. Deckers (1801 – 1862)
  onderpastoor van het begijnhof van Herentals
  restauratie van de kruisweg op Kruisberg (1837)
  Herentals, Geschied- en Oudheid-Kundige beschrijving
 • Servaas Daems (1838 – 1903)
  historische artikels in de ‘Meerhoutenaer’ en het ‘Kempenland’
 • P.J. Goedschalckx (1856 – 1925)
  studie Herentals tijdens de Tachtigjarige Oorlog
 • Waltman Van Spilbeek (1840 – 1912)
  kanunnik en archivaris-bibliothecaris Norbertijnerabdij van Tongerlo
  De ontstaansgeschiedenis van Herentals (niet uitgegeven)
 • R. Verstreyden (1887 – 1947)
  priester en doctor in de Natuurkunde
  Geschiedenis van Herenthals (1938)
 • J.R. Verellen (1888 – 1968)
  leraar en stadsarchivaris van Herentals
 • J.M. Goris (1940 – °
  leraar en stadsarchivaris van Herentals
  Bijdrage tot de aloude geschiedenis van de stad Herentals (1969)
 • De Herentalse Geschiedkundige Kring vzw
  gesticht in 1972, talrijke publicaties van diverse schrijvers
  30 boeken Historisch Jaarboek van Herentals
 • Herentaldum, Herentalse Kring voor Geschiedenis en Heemkunde vzw
  werkgroep opgestart in 2018, jaarlijkse cultuur-historische activiteiten
  driemaandelijks tijdschrift Herentaldum
 • J. Lauwereys ( )
  Volksdevotie
 • Dumoulin
 • Dr. Remi Sterkens
 • Frank van Herendael
 • Floris Prims
  Campinia Sacra
 • E. De Clerck
 • J.E. Janssen (1871 – 1949)
  kanunnik en stadsarchivaris van Turnhout
 • R. Geivers
  leraar
  Zes eeuwen Besloten Hof en Zusters Franciscanessen te Herentals (1986)