Van het vroegere augustijnenklooster bestaat enkel nog de infirmerie waar nu het stadsarchief van Herentals sinds 1993 is gehuisvest.

Het Augustijnenklooster van Herentals in de 17e eeuw
de vroegere infirmerie ingericht als brandweerkazerne in de jaren 1970

De paters Augustijnen vestigden zich in 1613 te Herentals en bouwden een klooster in 1616 op de hoek van de huidige Fraikinstraat – Belgiëlaan – Augustijnenlaan. De paters verstrekten onderwijs in de bestaande Latijnse School. Tijdens de Boerenkrijg in de slag om Herentals (28 oktober 1798) brandde het kloosterpand grotendeels uit, enkel de infirmerie bleef over. Dit gebouw is ooit een tabaksmagazijn geweest, werd in 1952 gerestaureerd en deed tot 1980 dienst als brandweerkazerne van Herentals. Nu is er het stadsarschief gevestigd.

Verleden jaar werd er bij sloopwerken naast het stadsarchief een grafkelder uit de 17e eeuw gevonden met 3 skeletten erin. Het archeologisch onderzoek hierrond loopt nog, maar waarschijnlijk zijn het paters Augustijnen die hier begraven liggen.

De kloosterorde der Augustijnen.
De paters Augustijnen richten hun leven in naar de kloosterregel van Augustinus. Op grond daarvan streven zij een innerlijke harmonie met God na. De augustijner koorheren hebben zich tot doel gesteld om vanuit een leven in gemeenschap, werkzaam te zijn in parochies, onderwijs, permanente vorming en geestelijke begeleiding.

De geschiedenis van de augustijner koorheren, ook aangeduid als reguliere kanunniken, gaat terug tot in de 4e eeuw. Met het Edict van Milaan uit 313, wordt de Kerk erkend en ziet men rondom de bisschop een presbyterium ontstaan, d.w.z. een groep van clerici die de bisschop bijstaat in het apostolaat en in het bestuur van het bisdom. Deze clerici wordt een regel (canon) opgelegd die het leven in gemeenschap regelt en ordent; vanaf de 11e eeuw is dit de Regel van Augustinus, aangevuld met zogenaamde consuetudines of constituties.

In de 11e en 12e eeuw, en ook in de 14e en 15e eeuw, worden verschillende gemeenschappen van kanunniken aangemoedigd om zich te groeperen in zogenaamde congregaties onder leiding van een generale abt of proost.

De regel van Augustinus
Sint Augustinus van Hippo (354-430) schreef een leefregel voor een door hem gestichte religieuze gemeenschap. Voor diverse katholieke orden vormt zijn regel de basis van het kloosterleven. Augustinus wilde met deze regel de aandacht voor de individuele relatie van de mens met God verbreden tot de aandacht voor de verhouding van mensen onderling. De regel bevat instructies over het gemeenschappelijk bezit, dienstbaarheid, gebed, vasten en naastenliefde.
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/regel-van-augustinus