De Herentalse Geschiedkundige Kring vzw werd opgericht in 1972 door de toenmalige stadsarchivaris van Herentals, namelijk dr. Jan-M Goris.

Wetenschappelijk gefundeerd geschiedkundig onderzoek (de academische benadering van het verleden)

Een gespecialiseerde werkgroep van vrijwillige auteurs publiceert regelmatig geschiedkundige artikels die gebaseerd zijn op vakkundig onderzoek van oude historische bronnen (documenten) die bewaard worden in de vele archieven in ons land. De wetenschappelijke benadering van het historisch onderzoek rond thema’s uit het verleden vereist een gedegen kennis van zaken en een zekere professionele aanpak om de juiste informatie te kunnen onderscheiden van halve waarheden. Toetsing van de officiële en betrouwbare bronnen is een werk van veel geduld en volharding.

Deze nauwgezette schrijvers werken mee aan het opstellen van de artikels voor Historisch Jaarboek van Herentals, verzorgen brochures voor de jaarlijkse voordrachten die de Herentalse Geschiedkundige Kring organiseert en schrijven de teksten over onderwerpen zoals de historische gebouwen, het kunstpatrimonium en bekende personen uit de geschiedenis van Herentals.

  • Historisch Jaarboek van Herentals (26e editie)
  • Jaarlijkse Voordrachten
  • Tentoonstellingen
  • Kunstpatrimonium
  • bewaken van het Kempens Erfgoed

De uiteindelijke publicatie van de historische artikels in de vorm van brochures, wetenschappelijke studies, boeken of beeldmateriaal is een jaarlijks wederkerend organisatorisch huzarenstuk om alle drukwerk in de juiste vorm tijdig klaar te krijgen. Immers nadat de basisteksten zijn geschreven en ingetypt, moeten ze nog nagelezen en gecorrigeerd worden op spelfouten en volledige bronnenvermelding.
Ook de organisatie van tentoonstellingen vraagt veel voorbereidend werk en een geplande aanpak om alles tijdig in orde te krijgen voor de eerste voorstelling.
Daarnaast moet vooraf de nodige promotie gemaakt worden door de evenementen aan te kondigen in kranten, tijdschriften, radio, TV, website enz.