Zoals overal in Vlaanderen hebben de bewoners van iedere gemeente of stad een bijnaam. De mensen van Lier zijn ‘schapenkoppen’, die van Mechelen ‘maanblussers’ en die van Turnhout noemt men veelal ‘binken’.
Herentals heeft voor zijn inwoners twee bijnamen : ‘klokkenververs en peestekers’. Het is leuk het verhaal van het ontstaan van deze bijnamen te kennen. Want een bijnaam of een ‘toenaam’ werd vroeger spottend door de inwoners van de omringende gemeenten gebezigd om de stadsbewoners van Herentals te plagen.

Het verhaal van de klokkenververs

in voorbereiding

Het verhaal van de ‘peestekers’

in voorbereiding