Erfgoed is een verzamelbegrip.
Het staat voor alles wat wij overgeërfd hebben van vorige generaties. En dat we vandaag belangrijk genoeg vinden om nu te bewaren en ervoor zorg te dragen. Maar ook willen doorgeven aan de generaties die na ons komen.

Erfgoed is een vrij breed begrip en daar valt van alles onder. Het lijkt ingewikkeld maar is eigenlijk eenvoudig.
– Er is roerend erfgoed. Dat zijn dingen die je kunt vastnemen. Objecten. Die je ook in musea gaan bekijken zoals schilderijen of breuken van schuttersgilden en dergelijke. Dus heel veel verschillende voorwerpen die je kan vastnemen.
– Daarnaast zijn er ook dingen die niet ‘bewegen’ of verplaatsbaar zijn. Die ‘vast’ in het landschap staan. Bepaalde gebouwen bijvoorbeeld. Dat noemt men dan onroerend erfgoed.
– En tenslotte heb je de dingen die je helemaal niet kunt vastnemen, maar die er wel zijn. Vormen van erfgoed die in mensen zitten zoals bepaalde kennis, bepaalde vaktechnieken die we kennen en doorgeven, gebruiken en rituelen, tradities. Dingen die je niet kan vastnemen maar wel heel belangrijk zijn voor de mensen en hun gemeenschap. Dit is het immateriële erfgoed.

Erfgoedgemeenschappen

Erfgoed kan alleen maar blijven bestaan als mensen er zich voor blijven inzetten.
Achter bepaalde erfgoedpraktijken of de voorwerpen, die kunnen maar bewaard blijven of geborgd worden als mensen er zich voor blijven inzetten en concreet acties gaan ondernemen om daarvoor zorg te dragen. Die mensen noemt men ‘erfgoedgemeenschappen’. En die zijn belangrijk, want als zij zich niet blijven inzetten voor het behoud van dat erfgoed, dan verdwijnt het onherroepelijk.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TO DO ———— !!!!!!!!!

Unesco

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De UNESCO is opgericht op 16 november 1945 en haar hoofdkantoor staat in Parijs.

gdgggdgd TO DO !!!

Immaterieel erfgoed

dgdgdgdg

Vlaanderen verbeeld

xxxxxxxxxxxxxx TO DO !!!!!!!!!!

Website immaterieel erfgoed.be

xxxxxxxxxxxxxxxxx TO DO !!!

Bron : video histories over immaterieel erfgoed