De film over de geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van het Besloten Hof te Herentals behandeld 5 thema’s :

  • de geschiedenis van het klooster in het Besloten Hof : het Sint-Jozefsdal
  • Getuigenis van de kloosterleven vroeger en nu
  • De uitbouw van het onderwijs in Herentals door de zusters Franciscanessen
  • De geschiedenis van de missieposten van de zusters Franciscanessen in Congo
  • De uitbouw van de ouderenzorg 
beeld van sint franciscus