Oude landkaarten van Herentals en omgeving

Er bestaan heel wat oude landkaarten over de stad Herentals en de omgeving errond. Bekijk hoe uw woonomgeving is veranderd in de loop der eeuwen toen er in de Kempen nog veel open ruimte was en er nog geen steenwegen, spoorwegen en kanalen waren. Herentals, de oudste historische stad van de Kempen was vroeger volledig omwald en voorzien van grachten.
Het stratenpatroon van het stadscentrum en de plaats van de vele historische gebouwen uit de vorige eeuwen is vandaag nog herkenbaar in het huidige stadsbeeld.

  • Jacob De Deventer
  • Ferraris
  • Van Male