Op de top van de kruisweg op Kruisberg

De kruisweg op Kruisberg bestaat uit 14 staties of kleine kapelletjes waarin afbeeldingen te zien zijn van het lijdensverhaal van Jezus Christus.
De twaalfde statie is de H. Kruis kapel, een kleine kerk waarin een groot kruisbeeld is geplaatst.