Sint-Sebastiaansgilde van Gierle zet belangrijke stappen voor toekomst

LILLE

04.12.2015 – 01.53u

Door: Herman Gezelle

De St.-Sebastiaansgilde van Gierle vierde haar aanbestedingsdag. In optocht in hun historische kledij trokken de leden eerst naar de kerk voor een mis voor de overleden gildebroeders en –zusters. De aanbestedingsdag was vroeger de dag waarop cafébazen een gift deden om “naar de hand van de Gilde te dingen” en ze een jaar lang in hun zaak te mogen verwelkomen.

Na de mis en het feestmaal bogen de gildeleden zich over de Kaart, hun intern reglement. Een belangrijk punt werd met grote meerderheid goedgekeurd nl. voortaan mogen zowel mannen als vrouwen alle functies waarnemen in de gilde.

Deze goedkeuring vormt een belangrijke ommezwaai in het gildeleven. Voortaan kan een vrouw Hoofdman  worden en deelnemen aan het koningschieten. Gelijke rechten dus, ook in de Gilde. Of hoe het instandhouden van oude tradities toch verzoend kan worden met de moderne tijd.

Met het Teerfeest in januari zal de Gilde overigens enkele nieuwe leden inhalen uit Poederlee waar geen gilde meer actief is.

bron : https://nnieuws.be/artikel/sint-sebastiaansgilde-van-gierle-zet-belangrijke-stappen-voor-toekomst