Start van de Herentalse Heemkundige Werkgroep Herentaldum

Sedert verschillende jaren hield Ludo Torfs, bestuurslid van de Herentalse Geschiedkundige kring, binnen het bestuur een pleidooi voor een meer heemkundige benadering van de geschiedenis van Herentals. Tijdens de voorstelling van het 26ste jaarboek lichtte hij, op verzoek van het bestuur, zijn project toe om in het kader van de Herentalse Geschiedkundige Kring een heemkundige werkgroep op te richten. Ludo Torfs was van de idee vertrokken dat de kring zijn zuiver wetenschappelijke aanpak van zijn werking doelgericht zou dienen te verruimen naar een groter Herentals publiek toe; een groot deel van de Herentalse bevolking is immers verhangen naar de rijke geschiedenis van zijn vaderstad. Meer concreet pleitte Ludo Torfs om in artikels en voordrachten thema’s aan te snijden die het grote publiek aanspreken. De heemkundige werkgroep (in oprichting), “Herentaldum” genoemd, zou aldus Torfs, dienen borg te staan voor een dergelijke verantwoorde heemkundige benadering van het Herentalse verleden. De nieuwe website, die de kring onder zijn impuls thans ontwikkeld, zal het grote publiek, met inbegrip van de jongeren, permanent op de hoogte brengen en houden van de diverse kringactiviteiten. De interesse van de jongeren voor het verleden van hun eigen vaderstad zal bovendien verder kunnen geïntensiveerd worden door de Herentalse geschiedenis en volkskunde te propageren en te verspreiden via de nieuwe website. In de praktijk zal dat vooral gebeuren onder de vorm van oude foto’s, filmen en reproducties van historische landkaarten en prenten op digitale dragers als DVD’s of powerpointpresentaties op Youtube. Door de ontwikkeling van een dergelijke moderne strategische technieken zullen de jongeren er ongetwijfeld toe aangezet worden om zich mettertijd actief te engageren in de werking van de kring en een dergelijke inzet zal ipso facto de broodnodige verjonging ten goede komen.

Wat beoogt de werkgroep “Herentaldum” in 2018 daadwerkelijk te verwezenlijken?

Om zijn doelstellingen te realiseren in 2018 plaatste “Herentaldum” de organisatie van vier aantrekkelijke, belangrijke heemkundige activiteiten op zijn programma.


Jan Goris en Ludo Torfs tijdens de voorstelling van het 26ste jaarboek.

Ten eerste stelt hij de inrichting van een historische zoektocht in het vooruitzicht. Dat evenement zal starten aan de voet van de Kempische heuvelrug en het traject loopt via de kruisweg van Kruisberg tot aan de Toeristentoren.

Verder wordt, in samenwerking met de leerkrachten (geschiedenis) in de lagere en middelbare scholen van Herentals, een “herinneringseducatie” voorbereid voor de schoolkinderen rond de dramatische gebeurtenissen bij de bevrijding van Herentals (23 september 1944).

Ook wordt een historische gezinsdag op Midsomerthals (kasteel Le Paige, eind juni, 2018) overwogen rond een thema uit het rijke verleden van Herentals.

Tenslotte wordt met de gedachte gespeeld om een opstelwedstrijd over een belangrijk voorval uit de rijke Herentalse geschiedenis te organiseren.

Ten einde de doelstellingen van “Herentaldum” in de praktijk om te zetten zal in de loop van februari 2018 een eerste werkvergadering georganiseerd worden.

Tot slot brak Ludo Torfs een lans voor de inrichting van een Herentals Heemhuis. De heemkundige kringen uit de omliggende gemeenten van onze stad zoals Kasterlee, Olen, Lille, Westerlo enz… beschikken allemaal over
een dergelijke locatie. Waarom Herentals niet? Is Herentals dan sinds de middeleeuwen niet de historische hoofdstad van de Antwerpse Kempen? In dat verband verwees Ludo Torfs naar het stadswapen van Herentals. Het officiële stadswapen van Herentals (een zilveren boom op een veld van keel[rood], een laatste maal erkend door het besluit van de gemeenschapsminister van cultuur d.d. 9 mei 1989). Aansluitend deed hij een oproep op het stadsbestuur van Herentals om het officiële wapen van de stad opnieuw in gebruik te nemen. Dat officiële stadswapen gaat terug op de oudste stadszegel van de stad uit 1262. Bovendien is het officiële stadswapen veel fraaier dan het tegenwoordig vaak gebruikte logo waarop een blaadje van een plant figureert. Volgens Torfs lijkt dat teken meer op een embleem van een koekjesfabrikant dan wel op een historisch verantwoord stadswapen. (E.S.)

bron : DE POSTILJON • DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 • bladzijde 9