Deze week starten beheerswerken in domein ‘De Hoge Mouw’ en bij uitbreiding de Kempense heuvelrug tussen Kasterlee en Herentals. Op termijn zullen zich zichtbare veranderingen voordoen in het vertrouwde landschap.

Duinenrug

De Kempense Heuvelrug is het meest imposante reliëf van de Kempen en samen met de vallei van de Kleine Nete bepalend voor het landschap van Kasterlee tot Herentals. Deze duinenrug met stuifzanden loopt tot in de dorpskern van Kasterlee, met de welgekende en geliefde Kabouterberg tot in het hart van Kasterlee. In de richting van Lichtaart kun je de heuvelrug verder verkennen via de Zwarte berg en “Provinciaal Groendomein Hoge Mouw”. Het is een gebied rijk aan verhalen en erfgoedelementen. Denk maar aan de duivelskuilen, de lijkweg, de holle wegen richting Lichtaart, de paraboolduinen (waarvan de Hoge Mouw de hoogste), en recent ontdekte ‘celtic fields’ (prehistorische akkers) in de zone Hoge Mouw-Venusberg, en met natuurlijk de heuvelrug en zijn bijzondere geologie en ontstaansgeschiedenis zelf, als het meest bijzondere erfgoedrelict.

De Slapende Reus

Sinds 2014 werken Kasterlee, Provinciaal Groendomein Hoge Mouw, Toerisme Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete aan de versterking van landschap, erfgoed en toerisme en recreatie. De Kempense heuvelrug wordt in Kasterlee “de Slapende Reus”: een massief van ijzerzandsteen en stuifzanden, dat onder de dennen tot stilstand is gekomen, een reusachtig reliëf in de Kempen, vergezeld van kabouters en andere mythische wezens. De komende jaren zullen de beheerders in samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete inzetten op de zorg voor landschap en erfgoed. Daarnaast wordt in het kader van ‘de Slapende Reus’ de uitbouw van een onthaalinfrastructuur en toeristische beleving voor provinciaal domein Hoge Mouw tot Kabouterberg voorzien. Het teveel aan verouderde infrastructuur aan banken, fietsenstallingen en vuilnisbakken zal verdwijnen en plaatsmaken voor meer uniformiteit, één type bank en infopanelen, en dit enkel aan de parkings. De parkings blijven aan de rand van het bos, de centrale parking in het gebied verdwijnt en is nog enkel toegankelijk voor spel en fietsenparking.


Deze holle weg richting Lichtaart kent u ongetwijfeld! (Foto De Postiljon – pk)

Beheerswerken aan Hoge Mouw en Kempense heuvelrug

In een eerste fase wordt ingezet op extra beheerswerken. Einde december werden zo alvast de duivelskuilen manueel geruimd en vrijgemaakt, zodat ze weer beter zichtbaar zijn langsheen de Goorseweg. Het komende jaar zullen verschillende landschapswerken uitgevoerd worden, zoals het beheer van de holle wegen, herstel van oude akkers, maar ook het heraanleggen van de Goorseweg, opruimen van infrastructuur, vervangen van banken, plaatsen van nieuwe infoborden en avontuurlijke speelinfrastructuur en een kunstenproject staan op het programma.

bron : DE POSTILJON • DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 • bladzijde 5