De jeugd kent dit christelijk feest nog amper

Lichtmis kondigde vroeger het einde van de koude winter aan

Op 2 februari vieren wij het feest van “Lichtmis“. Althans de ouderen onder ons want we vrezen dat vele jongeren van deze generatie amper of nooit van Lichtmis hebben gehoord. Uit ‘onze’ catechismus van weleer hebben we onthouden dat “Lichtmis” eigenlijk “Maria-Lichtmis” heette en refereerde aan de opdracht van de erg jonge Jezus in de tempel van Jeruzalem. “Lichtmis” werd ook steevast gelieerd aan de terugkeer van het licht na de donkere maanden december en januari én aan het einde van een strenge winter.
Wijlen meester Verstrepen van Veerle verwoordde dat elk jaar met de gevleugelde woorden: “Met Lichtmis valt de sneeuw op een warme steen.” Kortom: hij zou niet lang blijven liggen. Niet altijd was dat zo. Sommige vrieswinters duurden in de jaren 1950 nog tot einde maart en ook in 2012 moet het blijkbaar nog echt beginnen. Maar de zin van meester Verstrepen bleef wel hangen in ons collectief geheugen.

MARIA LICHTMIS

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is in de overwegend christelijk gewesten een feest dat op 2 februari gevierd wordt.
Het is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. Vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.Lichtmis is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. Hij valt 40 dagen daarna.
In protestantse kerken is het feest echter vrijwel onbekend.

Op Maria-Lichtmis worden (werden) traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis. In veel talen verwijst de naam van het feest immers rechtstreeks naar kaarsen: (Zweeds: Kyndelmisse, Frans: Chandeleur).
Het is ook traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. De kippen leggen opnieuw, er zijn weer eieren genoeg om het beslag te maken. Dit pannenkoeken bakken wordt uitgedrukt in het gezegde:” Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm”, al heeft het woord ‘pannetje’ in het oud Nederlands taalgebruik wel een seksuele bijbetekenis. Wat vaak het geval was in die oude uitdrukkingen. Snoepers waren het, onze voorouders.


Lichtmis is ook de datum van het patroonsfeest van de Katholieke Universiteit Leuven, waarvan Maria de beschermheilige is: de Sedes sapientiae.

Deze feestdag is een lichtfeest, waarin het lengen van de dagen wordt gevierd en de hoop op de wedergeboorte van de lente.

 

 

 

bron : extract uit een artikel van het nieuwsblad januari 2012
http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllve_20120131_001