Het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen organiseert in samenwerking met de Herentalse Geschiedkundige Kring het tweeënvijftigste algemeen-Kempisch Congres in Herentals.

Onder de algemene congrestitel “Caleidoscoop van de Kempen” zullen zeven historici en volkskundigen een aantal recente onderzoeksresultaten aanbieden.

Plaats : Hotel Karmel, Grote Markt, Herentals

Datum : zaterdag 18 november 2017
Aanvang :

Wie een uitnodiging wenst te ontvangen voor dit congres kan zich melden bij dr. Jan-M. Goris :
tel : 014/213333 of e-mail: janm.goris@telenet.be