Voordracht door Drs. Sam Van Clemen over “Het activisme in de Antwerpse Kempen (1915-1918)” met nadruk op Turnhout en Herentals.

Plaats : kasteel Le Paige, Nederij 135, Herentals

Datum : donderdag 14 september 2017
Aanvang : 20 uur stipt

Iedereen is welkom.